Vores opgave

Hvad er kirke?

Vi har i en del år spurgt os selv, hvordan kirken skal se ud:

♦ Skal kirken tilpasse sig samfundet og i givet fald hvordan?
Skal den være up-to-date og have former, der er mere tidssvarende, eller skal vi holde fast ved traditionerne?
Hvad kan vi gøre for at tiltrække nye målgrupper?
Og skal vi overhovedet det?


Måske trænger vi til at holde op med at stille disse spørgsmål. For så længe vi stiller sådanne spørgsmål, forbliver vi fokuserede på ’kirke’.

Og det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt Jesus er optaget af ’kirke’!

Hvem er Gud?

Vi trænger til at stille nogle nye typer af spørgsmål:

♦ Hvad betyder det for os i praksis, at Jesus er opstået fra de døde?
♦ Hvem er Gud egentlig?
♦ Hvad ville der ske, hvis Jesus dukkede op i min by i dag?
♦ Hvor ville han gå hen, og hvem ville han tale med?
♦ Hvad ville han sige?


Jesus sluttede sin tid på jorden med at give disciplene deres opgave. Og det var faktisk ikke at bygge kirker, men at gøre disciple af ham. Hvad vil det sige i dag? Det er ikke noget, vi har meget sprog for i folkekirken, men vi tror, det er noget, vi er nødt til at sætte på dagsordenen.

Gud arbejder stadig

I Kirke på vej har vi det udgangspunkt, at Gud har en mission her i verden, og at den kom tydeligst til udtryk i Jesus Kristus. Det er en mission, der foregår omkring os hele tiden.

Gud arbejder stadig. Kirken har ikke til formål at finde sin egen mission, men at finde ind i det, Gud allerede gør. Det gælder også den lokale kirke.
 

Den store udfordring for os som kirke er at finde ud af, hvad det er, Gud gør omkring os. Derfor bruger vi meget tid og opmærksomhed i Kirke på vej på at lytte. Lytte til mennesker omkring os og lytte til Gud. Hvad er der på spil omkring os? Og hvordan kan vi følges med Gud i hans mission?

Gud med krop

Vi tror, at evangeliet igen og igen må inkarneres – blive til kød og blod. Man kan ikke på forhånd vide, hvordan det vil se ud. Men på en eller anden måde vil det afspejle Kristus i verden.

Derfor har budskabet brug for at komme udenfor kirkemurene og komme i spil med mennesker omkring os. Hvis kirke er en gruppe mennesker, der sammen forsøger at følge Jesus, så kan det se ud på mange forskellige måder.
 

Det er i denne vekslen mellem at høre og at handle, vi ser mennesker udvikle sig som efterfølgere af Jesus og nye former for kirke opstå.