Kirke på vej - hvorhen?

Hvorhen?

Hvor er Kirke på vej hen? Det enkle svar på dette spørgsmål er: ud blandt mennesker, der hvor de er!

Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej.
 

Det er en spændende og udfordrende tid, vi er i, som kirke. Nogle taler om, at vi står midt i et paradigmeskifte, og det er der helt sikkert noget om. Vi stiller os selv grundlæggende spørgsmål om, hvordan vi tænker og opfatter tilværelsen.
 

Mange af de gængse måder at forstå verden på giver ikke længere mening – især ikke for de nye generationer.  Der kan stilles spørgsmål ved alt, og det man den ene dag regner for sikkert, kan den næste dag være faldet fra hinanden.

Kirkens store mulighed

Nogle ser denne udvikling som en trussel for kirken og kæmper for at kunne bevare kirkens position i samfundet. Men hvad nu hvis det i virkeligheden er kirkens største mulighed i flere århundreder? Det kræver et stort arbejde at omstille sig, og det gøres ikke på få år. Til gengæld er det en spændende og meningsfyldt proces at gå ind i.
 

Med Kirke på vej har vi taget hul på denne proces, og flere og flere i Roskilde stift er begyndt at tænke med. Der er efterhånden blevet opbygget et større netværk af præster og andre, som mødes med jævne mellemrum til inspiration, erfaringsdeling, samtale og bøn. Her er vi begyndt at tage hul på, hvordan vi egentlig skal forstå os selv som kirke i den tid, vi lever i.
 

Vi har taget fat på udfordrende samtaler om identitet og trospraksis, og vi har eksperimenteret med forskellige udtryksformer for fællesskab og åndelighed. Det er spændende og givende, ikke mindst fordi vi kommer fra mange forskellige kirkelige traditioner. Det opleves som berigende for fællesskabet, er med til at nedbryde fordomme og giver håb for fremtiden.
 

Der er tre ord, vi bliver ved med at vende tilbage til, som ganske enkelt beskriver den tilgang, vi har til udfordringen med at være kirke på vej. Det er ’høre’, ’handle’ og ’sammen’.

Høre

Vi ønsker for det første at have en lyttende tilgang, når vi bevæger os udenfor de gængse rammer. Vi kommer ikke som eksperter, men som opdagelsesrejsende. Og vi har ikke en ’vare’, som vi prøver at sælge, men er optaget af mødet mellem mennesker og evangeliet. Hvordan ser det ud ind i den virkelighed, mennesker lever i?

Vi ønsker at være en kirke, der er præget af Kristus, og det er i den forbindelse interessant at læse det Nye Testamente igen og lægge mærke til, hvordan Jesus gik omkring i verden. Han var hele tiden ’på vej’. Hele tiden lyttende til sin Far i Himlen og til mennesker omkring ham. Og i det felt handlede han og blev til ’gode nyheder’, hvor han kom frem.

Teologi i praksis

Vores teologiske grundtanke er, at Gud stadig arbejder i verden omkring os. At han stadig har en mission i vores verden. Og at denne mission ikke har ændret sig og tydeligst afspejler sig i Jesus. Kirkens opgave er ikke at ’opfinde’ det, men finde måder, hvorpå den kan slå følge med Ham i den mission, han har i verden. Vores opgave er heller ikke at gætte os frem til det, men derimod at lytte.
 

Og her har vi brug for at udvikle nogle nye færdigheder; for hvordan gør man egentlig det? Hvordan lytter vi til vores Far i Himlen og til mennesker omkring os? Det er både menneskelige og åndelige færdigheder, der her er brug for. Og som kirke har vi brug for at udvikle begge dele.
 

Vi er i gang med at afprøve, hvordan man i praksis kan gøre det forskellige steder. I Roskilde f.eks. endte en lytteproces med, at vi blev inviteret til at være en del af Roskilde Aftenskole. Der har vi nu gennemført to forløb – det sidste under overskriften ’livets store spørgsmål’. Her har vi fået kontakt og fællesskab med folk, som ellers ikke gik i kirke. I Næstved har man gået meget konkret til værks med spørgeskemaer, og det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det.
 

For at lytte er vi nødt til at være sammen med mennesker. Tale sammen. Følges ad. Kæmpe sammen. Og prøve at forstå, hvad evangeliet betyder ind i det. Prøve at få øje på det, som Gud gør omkring os og slå følge med det.

Handle

Det andet ord, som er blevet vigtig for at beskrive, hvad vi gør som ’kirke på vej’, er ordet ”handle”. Det kan ikke kun handle om at lytte. Det er vigtigt, at vi tør handle på det, vi hører. Og det er ikke så let, som det lyder. For vi er alle bange for nederlag og fiasko. Det at give sig i kast med denne proces er sårbart, for vi er ikke garanteret nogen succes.

Vi er derfor nødt til at give hinanden stor frihed til at afprøve og eksperimentere med det at være kirke på nye måder. Det er blandt andet her, det er så værdifuldt at opbygge netværk. For at kunne støtte og opmuntre hinanden – også når det er svært, eller når det, som vi troede på, falder fra hinanden. Men også for at indsamle erfaringer og lære af dem.

Sammen

Det tredje ord udspringer af nødvendigheden af netværk, nemlig ordet sammen. At være kirke på vej er en proces, vi må stå sammen om.

Det er ikke sikkert, at vi alle behøver være lige involveret i processen, men det er vigtigt, at vi har en ’sammen’-følelse alligevel.
 

Der er kun én kirke. Den har Kristus som centrum og bevæger. Men den har et utal af udtryksformer.

Og det er vigtigt, at nogle arbejder med nye former i en tid, hvor alting forandrer sig.

Internationalt

Vi er langt fra de eneste, der har taget hul på udfordringen med at eksperimentere med, hvad det vil sige at være kirke udenfor murene. Det er noget, der arbejdes med overalt i den vestlige verden i disse år.
 

For udfordringen er den samme overalt. Faldende medlemstal, kirkelukninger og en vigende tilstedeværelse i folks tanker. Men overalt er erkendelsen også, at denne eksperimenterende tilgang bedst sker i et godt og frugtbart samarbejde med den mere etablerede del af kirken. Det er også vores tilgang i Roskilde Stift.
 

Vi håber på, at dette må være med til at inspirere både ind i det etablerede og være med til at sætte nye initiativer i gang rundt omkring. Der er brug for det!