1.

Lyttegruppe

Eksempel på en proces

Saml en mindre gruppe, der er interesseret i at arbejde med kirke på en ny måde blandt mennesker, der normalt ikke går i kirke. Gruppen mødes regelmæssigt gennem en længere periode, hvor deltagerne beder og taler sammen. Opgaven er at finde ud af, hvad Gud siger, og hvor han allerede arbejder i mennesker eller miljøer udenfor kirken.

2.

Området


For at blive opmærksom på, hvad Gud gør i lokalområdet, kan man fx begynde at gå ture i området, ’lytte til byen’ og evt. komme i snak med mennesker om liv og tro. Det kan fx gøres ved at interviewe folk for at finde ud, hvad de er optaget af. Hele tiden med spørgsmål i baghovedet som: Hvad mon Gud allerde gør her? Hvordan mon evangeliet kunne få ’kød og blod’ her? Men samtidig med en helt åben tilgang.

3.

Samling

En del af processen kan være møder eller seminarer, hvor interesserede mennesker i og udenfor kirken inviteres. Formålet med dette vil være at inspirere til at være kirke på en anderledes måde og til at fremlægge de ting man ’hører’ i lytteprocessen. På sådanne dage gennemføres forskellige processer med dialog, som afsluttes med en invitation til at tage det første skridt i et nyt eksperiment sammen.

4.

Arbejdsgruppe

For at eksperimentere og virkeliggøre det hørte kan de, der beslutter sig for at gå vejen, oprette en arbejdsgruppe, som afprøver det i praksis. Arbejdsgruppen fortsætter samtidig med at være lyttende som en del af den måde, arbejdet gennemføres på.

Eksempler på aktiviteter

Kirke på vej har ikke styr på aktiviteterne. Vi er katalysatorer, der inspirerer og medvirker til nye former for kirke. Og vi ønsker sprudlende og ustyrligt liv og vækst i Guds rige. Derfor er beskrivelser af eksempler på ingen måde et samlet overblik over aktiviteter i Kirke på vej. Det er blot eksempler til inspiration.

Kirke på vej
Kirke på vej er et initiativ i Roskilde Stift. Vi eksperimenterer med og udvikler nye måder at være kirke på. Hent info i pdf-format.