ELSK - kirke fra bunden

Vallensbæk

I Vallensbæk er der en lille gruppe, som tænker og bygger kirke på en ny måde. De centrale elementer for gruppen er:

  • - relationer
  • - simpelt
  • - lokalt, lige der hvor vi er i vores hverdag

Gruppen har dannet foreningen ELSK, hvorigennem de forsøger at hjælpe hinanden til at elske sig selv, Gud og mennesker omkring sig.

De tager udgangspunkt i det simple, at kirke primært er relationer og skal bringe de gode nyheder videre.

Relationer

ELSK siger om sig selv:
Vi er kirke, uanset om vi mødes 2 eller 16 mennesker. Det vigtige er at være sammen, som dem vi er, med den mængde tro og det levede liv vi er i, med Jesus i centrum. Vi har meget forskellige trosmæssige baggrunde, så vi forsøger at holde religion ude og Jesus i midten. Hvem er han? Hvad sagde han, og hvordan kan vi efterligne ham?

Relationer
Det er kærligheden imellem os, der er den stærkeste tilknytning. Vi mødes i hjemmene eller på naturlegepladsen hver 14.dag, hvor vi er omkring 16 voksne og børn. Vi deler måltid sammen, deler hverdagens liv og udfordringer med hinanden og et ord fra bibelen, som vi mediterer over, og så beder vi sammen. Alle tager noget med, både af mad, ord og opmuntringer! Vi er alle præster for hinanden.

Simpelt og lokalt

Simpelt
Vi vil gerne være kirke uden lønninger, administration og store forberedelser. Det er enkelt at mødes, fordi alle tager noget mad med og alle har ansvar for indholdet.

Lokalt
Vi vil gerne udfordre og støtte hinanden i at være disciple i det daglige liv, hvor vi lever hver for sig. Vi vil gerne sammen gøre noget godt for byen og bringe Guds rige, der hvor vi bor. Det kan gøres med arrangementer og events og ved at støtte op om det, der i forvejen sker af gode ting i byen.


Vi gør det hver især med det kald og den gave, vi har fået. En vil måske gerne stå for en mandegruppe og prøve det af, en anden vil gerne lave en gospelworkshop, og en tredje vil gerne invitere naboen på kaffe.

Kirkejordemoder

Nina Leinum Nørgaard, som har været fødselshjælper for gruppen i Vallensbæk, betragter sig selv som "kirkejordemoder"

Det er et udtryk, der anvendes i England for en person, som hjælper til ved "fødslen" af en ny kirke. Denne titel passer fantastisk godt på Nina på flere måder, da hun spreder Guds ord, hvor hun kan og lader Gud bygge sin kirke, når han vil, og som han vil.
 

Nina øver sig i at være fødselshjælper for en organisk kirke, der vokser fra bunden i samspil med folkekirken.