Babyer og børn i Herfølge

Børnecafé

I Herfølge er der børnecafé en søndag kl. 14-16 hver måned. Børnecaféen er for børn i alderen 3 – 9 år og deres familier. Der er legetøj og sofahygge, boller og frugt til børnene og god cafe latte og the til de voksne.

Caféen lægger stor vægt på at styrke relationerne til børnene og deres familier og lade kirken være et værested en søndag eftermiddag. Der er planlagt forskellige kreative aktiviteter og et lille ord fra Bibelen og når vejret er til det, kan der laves bål med snobrød.

Pigeklub

Hver uge er der pigeklub for piger i alderen 4.-6. klasse. Det foregår et par timer om eftermiddagen efter skole.

Der er altid boller og frugt, og man snakker, tager forskellige temaer op, er kreative, hører musik eller er ude at lege på kirkegårdens græsplæne.

Det primære formål er at være et værested og give børnene en relation til kirken. Der opbygges relationer til familierne, og de fleste deltager også i de månedlige familiegudstjenester i løbet af året.

Pigeklub

 

Babysnak

Hver fredag kl. 9.30-12 er der babysnak for mødre, der er på barselsorlov eller hjemmegående.  Babysnak er frikvarter til mor og baby.

En pause fra rengøring, oprydning, vasketøj, indkøb og madlavning. Man spiser boller og frugt og drikker the/kaffe. Babyerne snakker, og det samme gør deres mødre.
 

Babysnak er et alternativ til babysalmesang, hvor man i stedet er fælles om nogle kreative projekter.