Gråbrødre kapel

Gråbrødre kapel

Gråbrødre i Roskilde

I Roskilde blev der i juni måned 2011 taget initiativ til en studiedag om ’Kirke på vej’. Deltagerne på dagen kom fra forskellige kirker i Roskilde. Ud af dette begyndte en lille gruppe at mødes til bøn og lytning i Gråbrødre Kapel i Roskilde med henblik på at ’gøre et eller andet’ i Roskilde.

Handling

Efter flere måneder besluttede gruppen at mødes på gågaden for at tale med folk om kirke og tro. Den, første de kom i snak med, kom ud af den bygning, de havde besluttet sig for at mødes ved. Det viste sig, at denne person var leder af Roskilde Aftenskole, og da han hørte om gruppens tanker om at være kirke udenfor de gængse rammer, inviterede han dem til at blive en del af aftenskolen og holde kurser osv. i det regi.

Kurser

På baggrund af lytteprocessen i Roskilde er der nu gennemført flere kursusforløb i regi af aftenskolen.

Kurserne har haft titler som ’Erfaringer af Gud’ og 'Livets store spørgsmål’. Via kurserne er der udviklet et spændende fællesskab mellem deltagerne, der efterhånden ligner noget, vi kunne kalde for ’kirke’.