Hvem er vi?

Kirke på vej udvikler og eksperimenterer med nye former for kirke.

Det, der definerer os, er vores villighed til at give afkald på det bestående for at nå nogle flere med det gode budskab. Det betyder ikke, at vi forlader det bestående, men blot at vi ikke lader det hindre os i at arbejde sammen og gå nye veje.

 


Vi arbejder med praksisser

Høre: Vi arbejder for og med øvelser i at have en lyttende tilgang til Gud, mennesker og kontekster.


Handle: Vi arbejder for og eksperimentere med nye udtryk for tro og kirke.


Sammen: Vi arbejder for og med etablering af nye netværk og fællesskaber.

Dette kan komme til udtryk ved nye former for spiritualitet, lydhørhed, åbenhed, sprog, arbejdsformer og samarbejde på tværs af kirkelige traditioner og retninger.

 


Vores mission

♦ At dele evangeliet med mennesker med særligt fokus på dem, der ikke bruger kirken jævnligt.
♦ At give anledning til at eksperimentere med andre måder at være kirke på.
♦ At skabe rammer for samarbejde, gensidig respekt og inspiration mellem den traditionelle kirke og nye former for kirke.
♦ At vi som kirke opdager Kristus i verden, og det Han allerede gør udenfor kirken.


Fælles centrum

Vi er fælles om at fokusere på Kristus som centrum. Det er ham, vi ønsker at ligne og følge, også når han ikke ligner os. Derfor vil vi lytte til ham, følge ham og møde verden, som han møder verden.

 


Forskellige rammer

I Kirke på vej har vi mange forskellige baggrunde, og det ønsker vi ikke at ændre på. Derfor tillader vi hinanden at forblive i vores forskelligartede forståelser af både det kirkelige og det verdslige.

I sammenhæng med Kirke på vej lader vi altså ikke vores rammer definere os, men vi lader os definere af vores center. Derfor ser vi ikke på, om mennesker er udenfor eller indenfor rammerne, men vi ser på, om de vil følges med os i samme retning; nemlig mod Kristus og derfra mod verden.