Vil du med?

Vi har ikke de sædvanlige rammer omkring kirkelige aktiviteter, og du kan ikke melde dig ind i Kirke på vej. Men du kan følges med os et stykke ad vejen, hvor det bærende er vores relationer og de aktiviteter, vi igangsætter undervejs. En aktivitet kan betragtes som en del af Kirke på vej, hvis iværksætteren af aktiviteten har relationer til deltagere i Kirke på vej, og aktiviteten er præget af nedenstående.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Peter Tingleff på tlf. 61615240. Du kan ligeledes følge os på Facebook.


Kristusorienterende

Vi orienterer os mod Kristus og søger at finde ud af, hvem han er, og hvem han er for os.

♦ Hvad nu hvis ’kirke’ er det, der opstår, når vi følger ham - hvordan ser det så se ud?
♦ Hvordan vil Jesus gøre en forskel, og hvordan kan vi følge ham i det?
♦ Hvordan ser det ud - i vores hjem, netværk, på arbejdet eller cafeén?


Lyttende

Vores aktiviteter indebærer, at vi lytter både til Gud og til mennesker omkring os. Vi ønsker at vide, hvad der ligger på Guds hjerte, og hvor dette afspejles i vores omgivelser.

Med det lyttende udgangspunkt har vi ikke på forhånd defineret noget men forsøger blot at besvare spørgsmål som: "hvad er det gode budskab i den kontekst?" og "Hvordan kan det blive til kød og blod?"


Handlende

Det er vigtigt, at vi handler på det, vi hører. Det er sådan Guds rige bliver konkret. Derfor praktiserer vi troen og Gudsriget ind i den kontekst, vi er i.

Gud er ikke holdt op med at arbejde. Han arbejder stadig med mennesker omkring os og bringer sit rige til mennesker. Vores opgave er at blive opmærksomme på det, han gør, og begynde at følge ham i det.


Følgende

Vi er først og fremmest til for dem, som endnu ikke har store erfaringer med kirken.

Når vi følger Gud i det, han allerede gør i verden omkring os, opdager vi, at han allerede har arbejdet med det, han kalder os ud i. Vi følger blot ham.